Migrantenstaete biedt (tijdelijke) huisvesting aan arbeidsmigranten